Is een verbod dé oplossing?

Wij denken uiteraard van niet…! Met een lokaal of landelijk verbod op consumentenvuurwerk “verplaatst” de overheid enkel het probleem. De echte problemen zitten hem in het voortijdig afsteken en verhandelen van voornamelijk illegaal zwaar vuurwerk uit het buitenland (ja inderdaad… die zware dreunen die je al weken voor Oud & Nieuw hoort..) de relschoppers die zich totaal niets aantrekken van deze mooie Nederlandse traditie en ondanks een eventueel verbod toch wel rotzooi gaan trappen, hulpdiensten bekogelen met zwaar illegaal vuurwerk en voor veel problemen zorgen.

De overheid zou hierin moeten zorgen voor genoeg (politie)mankracht om deze problemen aan te gaan, maar in plaats van bij de bron te starten en de illegale handel tegen te gaan wil de overheid de burger en de legale vuurwerkhandel nog meer inperken dan dat deze al is en een traditie als samen vuurwerk afsteken, saamhorigheid, plezier en ook de handel van vuurwerkdealers die tienduizenden euro’s hebben geïnvesteerd in bunkers en hun bedrijf afnemen door uiteindelijk geen vergunningen meer af te geven.

Met name de grote groep burgers die gewoon staan te kijken, of staan af te steken (natuurlijk zonder vuurwerkbril, want dat is niet stoer…) dragen eveneens mee aan de slachtoffers die elk jaar weer vallen. Het onjuist gebruik van consumentenvuurwerk is al net zo oud als dat we het afsteken. Vuurwerk ontbranden brengt zeker een klein risico met zich mee, maar door de juiste aanwijzingen op te volgen en voornamelijk verdieping in de materie is heel veel gedoe te voorkomen.

Zolang er in de omringende landen om ons heen nog vuurwerk te verkrijgen is zal het “probleem” met vuurwerk nooit verdwijnen. Bij een verbod zal de handel in illegaal vuurwerk enorm toenemen en gaan er gevaarlijke situaties ontstaan. De overheid heeft nu al geen grip op deze handel en denkt dat bij een verbod op Nederlands knalspul en vuurpijlen het probleem is opgelost.. Dit is volgens ons onjuist!

De personen die al zorgen voor problemen gooien niet met een legaal Nederlands goedgekeurde knaller uit de officiële winkel naar agenten, die gooien geen 100.000 klapper naar een ambulancebroeder… dit gaat bijna altijd met zwaar illegaal vuurwerk.

Vuurwerkshows:

De overheid en inmiddels heel veel gemeenten dringen de laatste tijd aan op een algeheel verbod, óf zien met centrale vuurwerkshows daarin een algehele oplossing. Wij weten wel beter… dit zal in de praktijk allerlei problemen met zich meebrengen. De lange traditie van oliebollen op Oudejaarsavond, gezelligheid met familie en vrienden in huiselijke kring, en het samen afsteken van vuurwerk is een traditie die diep geworteld zit in onze Nederlandse samenleving. Mocht de overheid uiteindelijk gaan bepalen dat er toch een totaalverbod komt op consumentenvuurwerk zal dit een enorme logistieke en uitdagende klus gaan worden, maar ook een heel gevaarlijke als duizenden mensen op 31 december in de avond samen moeten komen op een plein of een aangewezen plek.

Elk dorp of grote stad wil dan een vuurwerkshow, maar daarvoor zijn er in Nederland gewoonweg TE WEINIG gecertificeerde Pyrotechnici. Om het hele jaar door vuurwerk te mogen ontbranden is er vanuit de overheid gesteld dat iemand die via een vuurwerkbedrijf een vuurwerkshow opbouwt, afschiet en verantwoordelijk is op locatie een duur certificaat in bezit heeft, het zogenaamde GV (Groot Vuurwerk) certificaat via een officieel opleidingsinstituut en via de KIWA die de certificaten uitgeeft. De kosten van deze opleiding liggen gemiddeld tussen de 2500 tot 3000 euro. Dit staat dan nog los van het 3 jaarlijkse her examen, en alle andere kosten die je zelf moet maken. Daarnaast is het een verplichting dat je voordat je het certificaat ontvangt eerst 10 shows hebt meegewerkt, geschoten en dit kunt aantonen. Daar zit net het probleem dat de meeste pyrotechnische bedrijven een vaste club van medewerkers en assistenten heeft. Dus het is vrij lastig om daar tussen te komen.

Er zijn in Nederland ongeveer 140 Pyrotechneuten die dit mogen doen. Dit geeft al aan dat er te weinig personen zijn om dit te verzorgen, en daarvan zijn er ook genoeg die op de 31e helemaal niet willen werken. Er word ook geroepen om per wijk “vuurwerkclubjes” op te richten, maar dit zal op landelijk niveau een drama worden vermoeden wij. Zonder duidelijke richtlijnen voor veiligheid en dergelijke zal dit leiden tot problemen en een wirwar aan showtjes zoals nu eigenlijk al het geval op Oudejaarsavond in vele straten doordat mensen zelf vuurwerk afsteken.

Al met al is het nog niet zo makkelijk om te zeggen “dan moeten we vuurwerk maar verbieden, en zorgen voor een leuk showtje” dat ligt allemaal een stuk gecompliceerder dan de meesten zullen denken. Vanuit de media is er ook jaarlijks een ware “hetze” tegen het vuurwerk en daarmee zien velen alleen maar de negatieve kant van vuurwerk terwijl tienduizenden mensen elk jaar weer genieten van hun eigen gekochte vuurwerk en dit afsteken met buren, familie en/of vrienden.

Conclusie:

Wij zijn zoals eerder genoemd TEGEN een algeheel vuurwerkverbod en VOOR het behoud van deze prachtige traditie. Wel zijn wij net als vele liefhebbers en tegenstanders VOOR een goede oplossing m.b.t. het te vroeg afsteken van zwaar illegaal (knal)vuurwerk, rellen, gooien naar hulpdiensten, brandstichting en baldadige personen die het nodig vinden om het voor een hele grote groep te verpesten!