Kernpunten

Wij zijn voor:

  • Behoud van de traditie om af te mogen steken op 31 december
  • Eerlijkheid vanuit de overheid naar de branche en de consument
  • Meer inzet van politie aan het einde van het jaar
  • Hogere straffen voor bezit en afsteken van zwaar illegaal vuurwerk
  • Duidelijker verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk